Privacy verklaring

Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor Fit in de buurt. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. Fit in de buurt, met adres Hendrik Meijerplantsoen 3, 2355 BM Hoogmade, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u sporter bij Fit in de buurt dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: voor- en achternaam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer en datum van start lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden verwijderd 1 jaar na opzegging van uw lidmaatschap.

Voor welke doeleinden gebruikt Fit in de buurt uw gegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in het kader van onze doelstellingen, lidmaatschap en activiteiten, waaronder:

  • Het vaststellen van het lidmaatschap;
  • Het organiseren van activiteiten;
  • Het informeren over producten, activiteiten van Fit in de buurt via print, email en (social) media.
  • Het informeren over prestaties van leden via print, email en (social) media.
  • Het verzenden van een nieuwsbrief (per email). U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Fit in de buurt verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

  • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Fit in de buurt.
  • U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Social media

Fit in de buurt gaat via het web en (eigen) social media kanalen (Facebook, Instagram en Whatsapp), in dialoog met sporters over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

Beeld- en geluidsmateriaal

In de communicatie gebruikt Fit in de buurt beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, film, geluidsopnamen) die door leden van Fit in de buurt zijn gemaakt. Deze foto’s mogen nimmer zonder toestemming van Fit in de buurt en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met Emely Rimmelzwaan

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Wijzigingen

Fit in de buurt kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op de website en u via onze nieuwsbrief informeren.

Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan Emely Rimmelzwaan. Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Fit in de buurt, dan kunt u een e-mailbericht sturen.

Hoogmade, 22 april 2018